Provádíme

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce ve Vyškově a okolí:


- výkopy základovch pásů apatek
- výkopy pro inženýrské a telekomunikační sítě
- hloubení bazénů, čističek, septiků
- veškeré terénní úpravy
- nakládání a přesun materiálu po staveništi
- výkopy jam a rýh
- zemní práce pro rodinné domy
- trhání pařezů
- čištění příkopů
- demolice
- úklid sněhu